Stå fast i dit center – Hvorfor jordforbindelse er så vigtigt, og hvorfor det indgår i QiGong

De 5 faser har en bred betydning i QiGong, kinesisk filosofi og Kinesisk Lægekunst, hvor de bruges til at forstå tilstande, overgange og rytmer, men også kvaliteter, egenskaber og relationer. De fem faser er repræsenteret af Metal, Vand, Træ, Ild og Jord og følger hinanden cyklisk og på tværs (se figur).

Hver fase har hver sine karakteristika fordelt på alle tænkelige forhold – i Vesten nok mest brugt i forbindelse med organer og meridianbaner, farver, astrologi, fødevarer, årstider og verdenshjørner, men også kognitive funktioner, temperament, sjælsaspekter osv.. Listen er næsten uendelig.

Balancen mellem de fem faser er gensidig afhængig og påvirkelig, således at f.eks. evnen til at skabe jordforbindelse ikke kun tilhører Jord-fasen, men også er under indflydelse af tilstanden i hver af de øvrige fire faser. Jordforbindelse har for eksempel sit absolutte udspring i Jord-fasen, men styrken af den afhænger i lige høj grad af kvaliteterne fra de øvrige faser og deres interne forhold: 

METAL: Kropsbevidsthed/Afgrænsning, Sanselighed

TRÆ: Fokus/Retning, Regulering 

ILD: Nærvær/Ledelse, Kommunikation 

VAND: Tillid/Tiltro, Instinkt

(JORD: Stabilitet/Samling, Balance)

For overskuelighedens skyld har jeg delt det op, så jeg i dette indlæg kun omtaler Jord-fasen. Jeg vil skrive om de andre faser i kommende blogindlæg.

Jord

Jord-fasen er et lidt speciel, idet Jord rummer og forankrer de øvrige fire faser: oprindeligt var Jord-fasen placeret i midten af de andre fire faser, som “et anker”, men er med tiden blevet flyttet ud i funktionskredsen på lige fod med de øvrige faser. Dog er Jord stadig det centrum, der knytter alle principper sammen i opfattelsen af verdenen og som er den grundlæggende forudsætning for de andre fire faser. Jord er så at sige (stadig) forenende.

Fysiologisk repræsenterer Jord-fasen fordøjelsen og vores muskler. Det er gennem Jord, at vi danner en stor del af vores energi fra føde og drikke, men absolut også, der hvor vi “fordøjer” indtryk, samler os om en opgave og generelt evner at holde fokus.

Billedligt holder jorden os, støtter os og forankrer os . Dens energi går nedad, som rødder på et træ, rødder der stabiliserer træet såvel som os, så vi har et rolig overblik over, hvad der sker omkring os uden at miste kontakten til os selv. 

Balance

Når Jord-fasen er i balance, mærker vi det som en følelse af dyb tilfredsstillelse og tryghed, vi tager ubesværet imod næring, nærer omsorg for os selv såvel som for andre. Vi ved, hvad vi skal lave, og hvad vi skal gøre for at trives og vokse og sørger for tid til det. Vi rummer os selv med alle vores fejl og mangler og vi rummer vores medmennesker.

Med andre ord – vi står fast, er rolige i både kroppen, vejrtrækningen og i vores bevidsthed, er harmoniske, har styr på tingene og er svære at vælte. Helt bogstaveligt har vi en god balance og rent fysisk er vores lemmer både faste og stærke.

Ubalance

Er fasen derimod i ubalance oplever vi let, at vi mangler et fast ståsted, hvorudfra vi kan orientere os og altid vende tilbage til: vi bliver rodløse, forvirrede og rastløse. Vi har typisk svært ved at mærke kroppen, føler os måske gennemsigtige og et vis ubehag ved vores kropslighed (man kan f.eks. have en oplevelse af at være beskidt selvom man lige har været i bad).

Vi vakler i hverdagens opgaver, har svært ved at lave struktur, og overholde aftaler med os selv, eller opretholde rutiner. Vi føler os let forvirrede, pressede og impulsive på en frustrerende måde. Vi får ikke ordentlig nærende mad, vi fremstår måske sjuskede og snuskede, vi går sent i seng og får ikke nok søvn, roder let, sjofler med vores handlinger og tanker. Vi flygter let ind i dagdrømme og har svært ved at handle på vores forpligtelser. Særlig økonomi er en typisk hurdle.

At styrke og harmonisere jord-elementet

Vi nærer først og fremmest Jord gennem sund og rig mad hver dag, mad der ikke belaster vores fordøjelse og krop, men som er afstemt vores behov. Et sted at starte er at tygge maden grundigt, øve sig i at være opmærksom på det at spise, mens vi gør det, samt at spise uforstyrret.

Dernæst kan vi sørge for, at vi får overskud og mere stabilitet af at sove tilstrækkelig med timer og sidst men ikke mindst, at vi holder kroppen og vores omgivelser rene og ordentlige.

Vi kan også – og i allerhøjeste grad – nære vores Jord-fase gennem varme, nydelse og glæde – leg er virkelig godt. At le er ypperligt!

Men også at øve sig i at give slip og stole på at jorden holder os på trods. 

Flyde og nyde med. 

At gå væk fra det, der ikke virker rart, væk fra det der tærer fremfor at nære

At forstå hvad der skal til for at blive genopladet (og handle efter det – men evnen til at handle tilhører Træ-fasen). 

Jord-fasen handler om overflod og høste alt det gode – selvforkælelse og evnen at dele overskuddet med andre. Så det drejer sig i høj grad om, at vi har det godt med os selv, og har et sundt og realistisk forhold til os selv og omverdenen, at gøre os det behageligt, ubesværet og måske en smule luksuriøst.

Det hele drejer sig om at nære os selv med ALT ANDET END intellektet. Det er en meget fysisk fase.

Og det drejer sig ikke mindst også om at finde ro med disse ekstravagante pauser, at finde en rytme af nydelse, der optimalt set bør lade sig gentage regelmæssigt. Ro, rytme og regelmæssighed:-)

Husk på at Jord-fasen giver os struktur, stabilitet og tyngde – det er styrken i hver af vores Jord-fase, der afslører om, vi evner at stå fast eller lader os forvirre og styre af ydre omstændigheder. 

QiGong – at skabe stabilitet og kontakt/føling

Jordforbindelse et af de mest bærende elementer i QiGong, da det sammen med vores Dan Tien (energicenter koncentreret i området omkring navlen, dog inde midt i kroppen) er fundamentet for al bevægelse. Det tænker vi ikke længere over efter vi har lært at gå, men sådan er det.

En anden vigtig årsag er, at hvis vi ikke kan mærke vores krop og forbindelse til jorden, er det meget vanskeligt at arbejde med os selv på et psykologisk plan. Bevidstheden har, ligesom en heliumballon, brug for et tyngdepunkt eller jordanker for ikke at fare til himmels.

Endelig følger der tillid og ro med øget jordforbindelse, hvilket skaber plads til at åbne op og tage nyt ind, udvise tillid og tro på udvikling og muligheder. Turde være i os selv på trods af evt. smerte eller ubehag og tilgive os selv undervejs i processen. 

Når jordforbindelsen forbedres, følger alle de egenskaber jeg har nævnt under afsnittet om jord-fasen lige så stille med – ved at træne den, øger vi muligheden for på alle tænkelige måder at blive en bedre udgave af os selv over tid. 

QiGong – struktur og samling

I QiGong træner vi Jord-fasens egenskaber og øger vores jordforbindelse på flere måder. 

Det åbenlyse er, at vi bevæger kroppen, skaber kontakt til muskler, bevidsthed og åndedræt. Vi har en stram nøje form vi træner – ren Jord-egenskab.

Men bevidst arbejder vi også dybere med at samle os selv. Vi øver at slippe alt hvad der skaber anspændthed, forvirring og uro,  så vi mærker vores kroppe tydeligere og udviser tillid til at benene bærer os og jorden støtter os. Og omvendt: vi opøver ligeledes stabilitet og kropslighed, så vi kan slippe spændinger mm.

Det gør vi bl.a. ved at ryste kroppen og ved at sende opmærksomheden mod kroppens tyngdefelter. 

Vi gør det også når vi “tuner in” på os selv ved at stoppe op mellem øvelserne og sende opmærksomheden mod kroppen indefra. 

Bevidsthedsarbejdet gør os opmærksomme på vores krops grænser, og hvor der er bevægelse og manglende bevægelse. Vi tillader os at nyde nuet og flyde med, alt i mens at vi ubemærket træner fødderne i at stå stærkere, opøver balance og muskelkraft. Vi arbejder med overgivelse og spontanitet. 

Vejrtrækningen er en stor medspiller i dette arbejde og den bliver i særdeleshed også aktivt trænet under QiGong øvelserne. Men derom senere. 

Øvelse

En enkel øvelse er at blive bevidst om området hvor jord og fødder mødes. At mærke (helt fysisk) hvordan jorden skubber op mod fødderne og holder os, og hvordan fødderne trykker ned mod jorden. Dvæl ved det. Lær oplevelsen at kende. Gå så langt ind med din opmærksomhed og sanselighed som mulig. Og hold opmærksomheden fast. Prøv at fokuser på det “rum”, hvor fødderne slutter og jorden starter. Hvad sker der dér?

Jeg kalder øvelsen “Tryk-Modtryk” og den kan praktiseres overalt; siddende i en pause, på cyklen gennem byen, mens du går, bader, skræller kartofler, sover eller dyrker sport – der er et fysisk møde mellem dig og resten af verdenen overalt og hele tiden.

Udvid øvelsen

Læg mærke til hvor mange steder du faktisk kan opleve tryk-modtryk i hverdagen. Skrive det eventuelt ned hver gang, at du bliver opmærksom på et nyt sted og lad dig forundre over hvor mange træningsmuligheder du har ;-).

Ved at træne bevidstheden i denne opmærksomhedsøvelse, træner du dit nærvær og din jordforbindelse. Træner du det vedholdende over en periode, vil du kunne mærke hvordan din krop bliver mere fysisk og fast, at du mentalt bliver mere nærværende, mere rolig og fattet, tålmodig og som ekstra bonus måske begynder at trække vejret dybere. Det er absolut lettere for nogen end for andre og for langt de fleste hjælper det at have et fast holdepunkt, hvor man træner det – evt. sammen med andre for at gøre det til en leg frem for en pligt.

Næste gang

I næste blog indlæg vil jeg komme nærmere ind på Træ-elementets vigtighed i forbindelse med jordelementets “falden-til-ro ”. Jordforbindelse handler nemlig også – udover åndedrættet – i høj grad om nervesystemets evne til at regulere sig selv…..

På genlæsning 🙂

Marie